Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Rhamphinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Orchestesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Orchestessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Orchestes (Orchestes) betuleti (Panzer, 1795)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046395    taxon code: 5696
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Orchestes betuleti - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 61
 • Publications: 31
 • Collections: 4
 • Publication authors: 32
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Obszar rozmieszczenia tego gatunku obejmuje południową i środkową część Europy oraz Danię i południową Szwecję. W Polsce rzadko znajdowany, notowany z nielicznych stanowisk w dziesięciu krainach, przy czym z Pobrzeża Bałtyku, Śląska Górnego i Sudetów Wschodnich wykazany na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. Występuje w lasach liściastych i parkach na suchych zboczach i przydrożach. Spotykany głównie na wiązie pospolitym — Ulmus campestris L. em. Huds., rzadziej na wiązie szypułkowym — U. laevis Poll. (U. effusa Willd.) i wiązie górskim — U. scabra Mill. (U. montana With.), sadzonych jako domieszka w lasach liściastych oraz w parkach i przy drogach. Samica w maju lub czerwcu składa jaja na dolnej stronie liścia w nerw główny lub boczny. Larwa drąży krótki, wąski chodnik w kierunku brzegu lub wierzchołka liścia, następnie wygryza szeroką, pęcherzykowatą minę, w której odbywa przeobrażenie w brunatnym owalnym kokonie.

Illustrations
... browse
Orchestes
betuleti
External data sources