Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Hemipteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Sternorrhynchasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Coccoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Ortheziidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Ortheziolagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ortheziola vejdovskyi Šulc, 1895
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1140207    taxon code: 5:5
taxonomy checked: YES
wykaz: K. Golan
Data on distribution in Poland
Ortheziola vejdovskyi - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 30
 • Publications: 9
 • Collections: 3
 • Publication authors: 10
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Środkowa, Zachodnia i Północna Europa: Czechosłowacja, Anglia, Francja, RFN, Szwajcaria, Szwecja. W Polsce podany także z Wybrzeża Bałtyku (Koteja 1972), lecz błędnie (J. Koteja*). Występuje w darni lub na podziemnych częściach roślin trawiastych i mchach, Podsiadło i Komosińska (1976) podają go na Centaurea L. sp.

External data sources