Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Entiminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Otiorhynchinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Otiorhynchusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Cryphiphorussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Otiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046546    taxon code: 4983+—(4982c)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Otiorhynchus ligustici - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 369
 • Publications: 152
 • Collections: 14
 • Publication authors: 105
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
[KFP — (4982c): Otiorhynchus hormuzachii] Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, gdyż do niedawna uważany za odmianę O. (A.) ligustici (L.). Notowany z Karpat Wschodnich, w Karpatach Zachodnich jedynie z południowej części doliny Popradu i ogólnikowo z Tatr. W Polsce notowany tylko z jednego stanowiska na podstawie wzmianki sprzed przeszło 30 lat. Bionomia słabo poznana. Populacje postaci dojrzałych charakteryzują się równym stosunkiem ilościowym samców i samic.
[KFP 4983: Otiorhynchus ligustici] Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii, notowany ponadto z Kaukazu, Kazachstanu, Turkmenii i Azji Mniejszej. Chrząszcz bardzo zmienny, tworzy liczne formy lokalne, zwłaszcza w południowej i południowo-wschodniej Europie, skąd opisano te formy jako odrębne gatunki, ale przeważnie uważa się je tylko za odmiany O. (A.) ligustici (L.). W Polsce gatunek pospolity, rozsiedlony na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. U nas rozmnaża się głównie partenogenetycznie; cykl rozwojowy dwuletni. Postacie dojrzałe występują od kwietnia do sierpnia, są aktywne głównie nocą, żerują na różnych roślinach zielnych, rzadziej na drzewach liściastych. Jeden osobnik składa od połowy maja do końca czerwca 100-400 jaj. Jaja są składane do gleby na głębokość 2-5 cm, blisko roślin żywicielskich. Larwy żerują głównie na drobnych korzeniach, ale uszkadzają również korzenie główne. Po przezimowaniu larwy żerują nadal do lipca-sierpnia, następnie przepoczwarczają się w owalnej komorze. Stadium poczwarki trwa 3-4 tygodni. Gatunek notowany często jako szkodnik upraw rolniczych. W piśmiennictwie jako rośliny żywicielskie były podawane: koniczyna biała — Trifolium repens L., koniczyna białoróżowa — T. hybridum L., koniczyna krwistoczerwona — T. incarnatum L., koniczyna łąkowa — T. pratense L., lucerna siewna — Medicago sativa L., wyka wąskolistna — Vicia angustifolia L., nostrzyk żółty — Melilotus officinalis (L.) Lam., cykoria podróżnik — Cichorium intybus L., marchew zwyczajna — Daucus carota L., szczaw tępolistny — Rumex obtusifolius L., winorośl właściwa — Vitis vinifera L., krwawnik pospolity — Achillea millefolium L. i mniszek pospolity — Taraxacum officinale Web.

Illustrations
... browse
Otiorhynchus
ligustici
External data sources