Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Entiminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Otiorhynchinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Otiorhynchusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Provadilussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Otiorhynchus (Provadilus) rugifrons (L. Gyllenhal, 1813)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046604    taxon code: 5019
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Otiorhynchus rugifrons - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 10
 • Publications: 7
 • Collections: 2
 • Publication authors: 9
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek borealno-górski, rozsiedlony w Pirenejach, Alpach i Karpatach, wykazujący rozerwany zasięg w obrębie Gór Środkowych, a w Skandynawii docierający do skrajnych obszarów północnych. W Polsce niedawno odkryty na jednym oderwanym stanowisku w Ojcowie. Prawdopodobnie można go będzie odszukać u nas w Karpatach, gdyż znany jest ze Słowacji. Zasiedla głównie tereny otwarte, zwłaszcza na glebach wapiennych. Występuje na pobrzeżach lasu, morenach i suchych murawach. Postacie dojrzałe są aktywne nocą, kryjąc się za dnia pod kamieniami, w ściółce i pod roślinami. Jako rośliny żywicielskie były podawane w piśmiennictwie: malina właściwa — Rubus idaeus L., porzeczka agrest — Ribes grossularia L., poziomka pospolita — Fragaria vesca L., skalnice — Saxifraga L. i trawy — Gramineae. Generacja jednoroczna. Samice składają jaja w czerwcu-wrześniu do gleby, niekiedy na glebę blisko roślin. Larwy żerują na korzeniach, po przezimowaniu przepoczwarczają się w kwietniu-maju.

Illustrations
... browse
Otiorhynchus
rugifrons
External data sources