Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bothrideridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Teredinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Oxylaemusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Oxylaemus cylindricus (Creutzer, 1796)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1019031    taxon code: 3703
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: R. Królik
Data on distribution in Poland
Oxylaemus cylindricus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 18
 • Publications: 16
 • Collections: no data
 • Publication authors: 14
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, notowany również z Anglii, Belgii i Holandii; wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany, zaliczany do reliktów lasów pierwotnych. Większość danych o jego rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia; wydaje się, że w pewnych okolicach wyginął, a obecnie w związku z nowoczesną gospodarką leśną grozi mu całkowita zagłada. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości i jest znany dotychczas tylko z dwu krain zachodnich. Żyje w starych dębach jako drapieżca w chodnikach larw rozwiertka większego — Xyleborus monographus (Fabb.).

Illustrations
... browse
Oxylaemus
cylindricus
External data sources