Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bothrideridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Teredinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Oxylaemusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Oxylaemus variolosus (L. Dufour, 1843)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1019032    taxon code: 3704
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EX?
 

source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: R. Królik
Data on distribution in Poland
Oxylaemus variolosus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 1
 • Publications: 2
 • Collections: no data
 • Publication authors: 4
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Rozsiedlenie tego gatunku jest poznane niedostatecznie, gdyż jego rozróżnienie od pokrewnego O. cylindricus (Panz.) jest bardzo trudne. Omawiany gatunek dotychczas był notowany z Anglii, południowej Szwecji, Francji, Korsyki, Sycylii, północnych i środkowych Włoch oraz na podstawie znalezisk jedynie w XIX wieku z Hesji, Badenii, Frankonii i Brandenburgii, ale według A. Horiona (1961) obecne zasiedlenie tych krain jest bardzo wątpliwe. W Polsce znany z jednego tylko stanowiska na podstawie 6 okazów znalezionych w 1916 i 1931 roku (Horion 1961). Znajdowany zazwyczaj w starych dębach i kasztanach, niekiedy w towarzystwie mrówek Lasius fuliginosus (Latr.) oraz w chodnikach korników: drzewożerka — Dryocoetes villosus (Fabr.) i rozwiertka większego — Xyleborus monographus (Fabr.).

External data sources