Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Lepturinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Lepturinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Pedostrangaliagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Pedostrangaliasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Pedostrangalia (Pedostrangalia) revestita (Linnaeus, 1767)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1022525    taxon code: 4083
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Pedostrangalia revestita - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 88
 • Publications: 48
 • Collections: 13
 • Publication authors: 45
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący zachodnią, południową i środkową część Europy, sięgający na północ do Danii i południowych prowincji Szwecji, a na wschód do Ukrainy i Kaukazu. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce chrząszcz notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym dane z niektórych krain opierają się na znaleziskach sprzed przeszło 70 lat. Bionomia tego gatunku jest poznana fragmentarycznie. Rozwój larwalny trwa kilka lat. Opadane są pnie i grube gałęzie drzew liściastych, przede wszystkim drzew naświetlonych słońcem, stojących na pobrzeżach lasu, na przesiekach oraz pojedynczo w parkach i alejach. Jako drzewa żywicielskie larw podawano wiązy — Ulmus L. dęby — Quercus L. i buk — Fagus L. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i spotykano je do połowy lipca na pniach i pieńkach różnych drzew liściastych, na kwitnących krzewach, jak dereń świdwa — Cornus sanguinea L., śliwa tarnina — Prunus spinosa L., głogi — Crataegus L., róże — Rosa L. oraz na kwiatostanach baldaszkowatych — Umbelliferae. W czasie pięknej, słonecznej pogody obserwowano loty wokół koron dębów.

Illustrations
... browse
Pedostrangalia
revestita
External data sources