Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Apionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Apioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aplemoninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Perapiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Perapionsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Perapion (Perapion) marchicum (J.F.W. Herbst, 1797)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1026838    taxon code: 4869
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Perapion marchicum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 694
 • Publications: 99
 • Collections: 15
 • Publication authors: 72
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek palearktyczny, w Europie na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii, południowych obszarów Fennoskandii oraz Karelii, najdalej na wschód znanymi stanowiskami jest Petersburg i Moskwa. W Polsce chrząszcz pospolity, występujący od Bałtyku aż po Tatry, nie notowany tylko z dwu krain. Zasiedla zarówno wilgotne, jak i suche tereny, w górach sięga po kosówkę. Żeruje na szczawiu polnym — Rumex acetosella L., na którym larwa drąży krzyżujące się chodniki i wywołuje na szyjce korzeniowej lub górnych korzeniach 1-3 cm guzowate wyrosła zwykle zrastające się, rzadko występujące pojedynczo.

Illustrations
... browse
Perapion
marchicum
External data sources