Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Apionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Apioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aplemoninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Perapiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Perapionsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Perapion (Perapion) oblongum (L. Gyllenhal, 1839)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1026843    taxon code: 4870
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Perapion oblongum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 156
 • Publications: 23
 • Collections: 5
 • Publication authors: 22
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek znany z nielicznych stanowisk we wschodniej części Europy Środkowej, południowych obszarów europejskiej części byłego ZSRR, Azji Mniejszej, Mongolii oraz z Syberii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w ośmiu krainach. Żyje na szczawiu zwyczajnym — Rumex acetosa L. zwłaszcza na łąkach wilgotnych. Larwa żeruje w rdzeniu łodygi nie wytwarzając wyrośli.

Illustrations
... browse
Perapion
oblongum
External data sources