Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Phalacridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Phalacrinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Phalacrusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Phalacrus championi F. Guillebeau, 1892
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1018482    taxon code: 5895 (3352b)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Phalacrus championi - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 6
 • Publications: 4
 • Collections: 1
 • Publication authors: 6
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek obejmujący Wyspy Brytyjskie, Szwecję, kraje Beneluksu, północne Niemcy i Austrię, wszędzie bardzo rzadko spotykany. W Polsce stwierdzony na dwu stanowiskach oddalonych kilkaset kilometrów od dotychczas znanych miejsc występowania. Postacie dojrzałe poławiano na trawach z rodzaju turzyca — Carex L. oraz w okresie zimowym w ściółce leśnej.

External data sources