Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Chrysomelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Chrysomelinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Phratorinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Phratoragenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Phyllodectasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 14. Phratora tibialisspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Phratora (Phyllodecta) tibialis tibialis (E. Suffrian, 1851)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1024469    taxon code: 4452
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2010 wykaz: L. Borowiec
Data on distribution in Poland
Phratora tibialis tibialis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 82
 • Publications: 44
 • Collections: 7
 • Publication authors: 41
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej części Europy, na północ docierający do Danii i Zatoki Fińskiej, a na południe do Dunaju, Alp i Masywu Centralnego we Francji; tworzy dwa podgatunki, z których podgatunek nominotypowy obejmuje obszary powyżej łuku sudecko-karpackiego. Spotykany od wczesnej wiosny do jesieni. Zarówno postacie dojrzałe, jak i larwy żerują na liściach różnych gatunków wierzb, niekiedy występują masowo.

Illustrations
... browse
Phratora
tibialis
tibialis
External data sources