Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Phyllotreta — subordinate taxa:
Taxon count: 27
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Alticinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Phyllotretagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Phyllotreta nodicornis (Th. Marsham, 1802)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1025812    taxon code: 4499
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2010 wykaz: L. Borowiec
Data on distribution in Poland
Phyllotreta nodicornis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 35
 • Publications: 22
 • Collections: 3
 • Publication authors: 18
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący środkową Europę i część Europy Południowej, Azję Mniejszą, kraje kaukaskie oraz część Indii. W Polsce spotykany dość rzadko, wykazany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Występuje w suchych i ciepłych środowiskach. Jako rośliny żywicielskie podawane są rezeda żółta — Reseda lutea L. i rezeda żółtawa — R. luteola L. Larwa żeruje na korzeniach.

Illustrations
... browse
Phyllotreta
nodicornis
External data sources