Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scolytinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ipinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Pityogenesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Pityogenes bistridentatus (W. Eichhoff, 1878)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027767    taxon code: 4768
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Pityogenes bistridentatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 51
 • Publications: 38
 • Collections: 1
 • Publication authors: 34
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zasiedlający góry i podgórza w środkowej części Europy, na wschód docierający do Krymu, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce rytownik kosodrzewinowiec był notowany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w krainach zachodnich i południowych. Żeruje głównie na kosodrzewinie, rzadziej na limbie i świerku, wyjątkowo na sośnie. Opada drzewa stojące i materiały leżące. Żerowiska wieloramienne, podłużne, wyraźnie zaznaczone w drewnie.

External data sources