Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Pityophthorus — subordinate taxa:
Taxon count: 14
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scolytinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Corthylinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Pityophthorinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Pityophthorusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Pityophthorus traegardhi Spessivtseff, 1921
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027625    taxon code: 4829
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2011a wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Pityophthorus traegardhi - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 28
 • Publications: 16
 • Collections: 1
 • Publication authors: 10
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek obejmujący zasięgiem północną i środkową część Europy oraz Azję Północną. W Polsce bruzdkowiec ten jest dość pospolity na obszarach w północnym zasięgu świerka, znacznie rzadszy w zasięgu południowym; nie notowany dotychczas z Gór Świętokrzyskich, Sudetów i Karpat. Gatunek monofagiczny, żerujący na świerku, jednożenny. Opada wierzchołki i gałęzie górne drzew stojących. Chodnik macierzysty jednoramienny, podłużny lub skośny, zazwyczaj bywa drążony przy okółkach lub pączkach. Cykl rozwojowy jednoroczny.

External data sources