Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Donaciinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Plateumarinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Plateumarisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Plateumarissubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Plateumaris (Plateumaris) consimilis (Schrank von Paula, 1781)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1024103    taxon code: 4259
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: L. Borowiec
Data on distribution in Poland
Plateumaris consimilis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 104
 • Publications: 56
 • Collections: 6
 • Publication authors: 46
 • Illustrations (iconography): 2
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek zamieszkujący głównie środkową część Europy, na południe docierający do północnej Hiszpanii, Włoch i Niziny Trackiej, notowany poza tym z jednej południowej prowincji Szwecji oraz z Syberii i Japonii. W Polsce najpospolitszy gatunek rodzaju, występuje od wybrzeży Bałtyku aż po Tatry, ale z trzech krain brak jeszcze udokumentowanych danych o jego występowaniu. Występuje wiosną i w pierwszej połowie lata na pobrzeżach wód, łąkach podmokłych i torfowiskach. Roślinami żywicielskimi są różne gatunki turzyc, zwłaszcza turzyca zaostrzona — Carex gracilis Curt., poza tym knieć błotna — Caltha palustris L. i sit członowany — Juncus articulatus L.

External data sources