Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Oxytelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Oxytelinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Platystethusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Craetopycrussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Platystethus (Craetopycrus) nodifrons C.G. Mannerheim, 1830
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1010215    taxon code: 1404
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Platystethus nodifrons - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 63
 • Publications: 31
 • Collections: 3
 • Publication authors: 35
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie, na wschód poprzez Syberię sięgający aż do Japonii, Fennoskandii, przekraczający koło podbiegunowe. W Polsce rzadko spotykany. Występuje na szlamowatych pobrzeżach wód stojących i płynących, na terenach bagnistych i nad bajorkami leśnymi, przeważnie pod rozkładającą się roślinnością i napływkami.

Illustrations
... browse
Platystethus
nodifrons
External data sources