Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cantharidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cantharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Podabrinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Podabrusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Podabrus alpinus (G. Paykull, 1798)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015856    taxon code: 2904
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: M.A. Mazur
Data on distribution in Poland
Podabrus alpinus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 253
 • Publications: 61
 • Collections: 12
 • Publication authors: 42
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, Fennoskandii i Półwyspu Kola przez całą Europę Środkową aż do Pirenejów, północnych Włoch, gór Bihar i Siedmiogrodu; notowany ponadto z Azji Mniejszej i Syberii. W Polsce poza Pobrzeżem Bałtyku wykazywany tylko z południowej części kraju, głównie z okolic górzystych — w Tatrach występuje od regli aż do turni. Zamieszkuje głównie podgórza i góry do wysokości około 2000 m n.p.m., występuje również na niżu północnoeuropejskim, skąd notowany jest z nielicznych rozproszonych stanowisk położonych w lesistych rejonach pagórkowatych. Bionomia tego chrząszcza nie jest znana. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i są poławiane do lipca, przeważnie na pobrzeżach lasu na krzewach, młodych sosnach, drewnie ułożonym w sągi i na roślinach baldaszkowatych. Latają o zmroku w ciepłe wieczory koło drzew, zwłaszcza iglastych, przylatują także do źródeł światła sztucznego.
Jak wynika z powyżej przedstawionych stanowisk, gatunek ten występuje praktycznie w całej Polsce. Nie został jedynie stwierdzony na Nizinie Mazowieckiej i Wyżynie Lubelskiej. W górach dość częsty, nie przekracza jednak górnej granicy lasu i najwyżej notowany był w Tatrach, na Hali Gąsienicowej, na wysokości 1500 m npm. Na niżu rzadki; występuje jedynie w większych kompleksach leśnych, która to cecha pozwala go uznać za gatunek wskaźnikowy dla mało zmienionych, naturalnych drzewostanów. Preferuje dolnoreglowe lasy bukowo-jodłowe.
Gatunek borealno-górski o zasięgu europejsko-syberyjskim, stwierdzany od Pirenejów przez całą Europę środkową, szczególnie górzystą, po Fenoskandię, Półwysep Kola i zachodnią Syberię.

Illustrations
... browse
Podabrus
alpinus
External data sources