Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cantharidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cantharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cantharinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Podistragenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Pseudoabsidiasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Podistra (Pseudoabsidia) prolixa (F. Märkel, 1852)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1031717    taxon code: 2931
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: M.A. Mazur
Data on distribution in Poland
Podistra prolixa - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 19
 • Publications: 17
 • Collections: 1
 • Publication authors: 13
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek obejmujący zasięgiem tereny górzyste we Francji, Szwajcarii, południowej Bawarii, Austrii, północnych Włoszech, Chorwacji, oraz Sudety i Karpaty. W Polsce chrząszcz ten jest nadzwyczaj rzadko spotykany, znany tylko z czterech krain południowych, przy czym dane o występowaniu na Roztoczu wymagają, z uwagi na wymagania środowiskowe, potwierdzenia nowymi badaniami. Zasiedla głównie strefę subalpejską, gdzie występuje w lasach iglastych. Jest spotykany w czerwcu i lipcu.
Gatunek podany przez Tenenbauma (1918, 1923) z Roztocza, z Nartu. Okaz dowodowy znajdujący się w zbiorach IZ okazał się samicą Cantharis figurata Men., okaz z Babiej Góry (Pawłowski 1967) — samicy Absidia schoenherri (Dej.) (coll. ISEZ). Seria samic z Turnicy pod Przemyślem podana pod tą nazwą przez Trellę (1938) należy do Absidia rufotestacea letzn. Pozostają jedynie niemożliwe do sprawdzenia informacje o występowaniu tego gatunku w Karkonoszach (Letzner 1871, 1889, Dietrich 1906, Gerhardt 1910, Horion 1953). Według Horiona (1953), gatunek ten wyginął w Karkonoszach, znany jest tylko jeden okaz złowiony w ubiegłym wieku, jednak przeze mnie nie sprawdzony. Znany z Czarnohory, leg. S. Stobiecki, 7 VII 1923, o którym w notatkach Stobieckiego czytamy: "zebrany pod szczytem Turkuła w stronę Szpyci koło jeziora, sitem wysiane z korzeni kępiastych traw Aira w suchym miejscu od strony jeziora". W kolekcji G. Polentza (MPUW) znajdują się trzy okazy zebrane na Pradziadzie w Jesionikach, blisko Gór Opawskich. Możliwe jest, że gatunek ten zostanie potwierdzony z Polski.

External data sources