Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Pterostichinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Poecilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ancholeussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Poecilus (Ancholeus) puncticollis (P.F.M.A. Dejean, 1828)
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1003565    taxon code: —(273c)
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 3
 • Publications: 1
 • Collections: 2
 • Publication authors: 2
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zasiedlający głównie południową i południowo-wschodnią Europę, notowany również z Kaukazu i Syrii oraz z południowo-wschodniej części Europy Środkowej. Dane dotyczące Polski polegają niewątpliwie na pomyłce w oznaczeniu. Wzmiankę Zebego o występowaniu w Gdańsku i Szczecinie powtarzali bezkrytycznie następni autorzy, jedynie Kuhnt (1912), Burmeister (1939) i Horion (1941) uważali te stanowiska za niepewne. O występowaniu w byłych Prusach wątpi Schaum (1859b).

External data sources