Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Byrrhoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Dryopidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Pomatinusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Pomatinus substriatus (Ph.W.J. Müller, 1806)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014777    taxon code: 2641
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl et Smetana 2006 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Pomatinus substriatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 36
 • Publications: 20
 • Collections: 4
 • Publication authors: 22
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozpowszechniony w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Anglii południowej, Belgii i Holandii, ponadto wykazywany z północno-zachodniej części Afryki Północnej, Azji Mniejszej, Kaukazu i Turkiestanu. W Polsce bardzo rzadko znajdowany, znany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach południowych. Zasiedla. podgórza i niższe położenia górskie. Poławiany w rzekach i strumieniach oraz na ich pobrzeżach wśród mchów, w gnijącym drewnie i pod kamieniami.

Illustrations
... browse
Pomatinus
substriatus
External data sources