Biodiversity Map
Taxa
Protapion — subordinate taxa:
Taxon count: 17
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Apionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Apioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Piezotrachelinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Protapiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Protapion ononidis (L. Gyllenhal, 1827)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027268    taxon code: 4970
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Protapion ononidis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 231
 • Publications: 77
 • Collections: 9
 • Publication authors: 57
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Szeroko rozsiedlony gatunek w Europie (z wyjątkiem skrajnych obszarów północnych), wykazywany poza tym z Azji Mniejszej, zachodniej i środkowej Azji. W Polsce, chociaż nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Spotykany na łąkach, miedzach, przydrożach i pobrzeżach lasu. Żyje na wilżynie ciernistej — Ononis spinosa L., wilżynie rozłogowej — O. repens L. i wilżynie bezbronnej — O. arvensis L. Larwy żerują w strączkach, w których wyżerają nasiona; w jednym strączku występuje zwykle jedna larwa, rzadziej dwie. Postacie dojrzałe odżywiają się liśćmi, robiąc w nich dziurki.

Illustrations
... browse
Protapion
ononidis
External data sources