Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Rhamphinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Pseudorchestesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Pseudorchestes smreczynskii (L. Dieckmann, 1958)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046413    taxon code: 5704
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl et Smetana 2011a wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Pseudorchestes smreczynskii - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 84
 • Publications: 10
 • Collections: 2
 • Publication authors: 8
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony od Turkmenii i Turcji poprzez Rumunię, Bułgarię i Ukrainę po Węgry, Morawy, Czechy i Słowację, a najdalej na północ wysunięte stanowiska, niedawno odkryte przez M. Wanata (1987b) oraz J. Szypułę i M. Wanata (1996) znane są z Polski z dwu krain. M. Wanat (1987b) opisał również larwę i poczwarkę omawianego gatunku, nieznane dotychczas w piśmiennictwie entomologicznym. Występuje na suchych i ciepłych miejscach — na nieużytkach, przydrożach, zrębach i polanach leśnych oraz miejscach kamienistych. Żyje na bylicy piołun — Artemisia absinthium L. Larwa wygryza pęcherzykowatą minę na szczycie blaszki liściowej; żywi się jej miękiszem i tworzy w minie ciemny kokon przed przepoczwarczeniem.

External data sources