Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Pterostichinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Pterostichusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Pseudomaseussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita (G. Paykull, 1790)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1003843    taxon code: 286
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Pterostichus nigrita - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 875
 • Publications: 113
 • Collections: 14
 • Publication authors: 110
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Dość pospolity gatunek palearktyczny, występujący w Europie od południowych krańców aż poza koło podbiegunowe, wykazywany też z Kaukazu, Azji Mniejszej i Syberii. Eurytopowy gatunek nadbrzeżny wszelkiego rodzaju wód zasiedla różnego typu gleby, unikając jednak czystych piasków i żwirowisk.

Illustrations
... browse
Pterostichus
nigrita
External data sources