Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mecininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Rhinusagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Rhinusa asellus (J.L.C. Gravenhorst, 1807)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046375    taxon code: 5653
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Rhinusa asellus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 137
 • Publications: 44
 • Collections: 9
 • Publication authors: 42
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 2

Taxon description
[KFP 5653: Cartodere angustata] Gatunek zamieszkujący głównie zachodnią, środkową i południową część Europy, sięgający na wschód po Kaukaz i Azję Mniejszą. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko zarówno na niżu, jak i na wyżynach. Zasiedla suche i ciepłe stanowiska na łąkach, ugorach, przydrożach, pobrzeżach lasu, zrębach, kamieńcach i słonecznych wzgórzach oraz w zaroślach. Biologia tego ryjkowca i cykl rozwojowy poznane są niedostatecznie. Według S. Smreczyńskiego (1976) żyje na różnych gatunkach dziewann — Verbascum L., na występujących u nas: dziewannie drobnokwiatowej — Verbascum thapsus L. i dziewannie kutnerowatej — V. phlomoides L. oraz na V. pulverulentum Vill. (nie znanej w Polsce). Natomiast G.A. Lohse i Th. Tischler (1983) podają, że w Europie Środkowej występuje ponadto na dziewannie pospolitej — Verbascum nigrum L. oraz na trzech innych gatunkach dziewann (nie rosnących u nas). Larwa odbywa rozwój w torebce nasiennej, powodując jajowatą lub wrzecionowatą wyrosi, gdzie się przepoczwarcza.

Illustrations
... browse
Rhinusa
asellus
External data sources