Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Monotomidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Rhizophaginaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Rhizophagusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Rhizophagussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Rhizophagus (Rhizophagus) dispar (G. Paykull, 1800)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1018217    taxon code: 3334
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Rhizophagus dispar - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 278
 • Publications: 58
 • Collections: 12
 • Publication authors: 52
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący Europę i Afrykę Północną, wykazywany też z Kaukazu i Iranu. W Europie środkowej najczęściej spotykany chrząszcz omawianej rodziny. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, nie notowany jednak jeszcze z wielu krain. Znajdowany pod korą drzew iglastych i liściastych, w zmurszałych i przegrzybialych pniach i pieńkach, przy wypływającym soku z drzew i w gnijących grzybach.

Illustrations
... browse
Rhizophagus
dispar
External data sources