Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Rhynchitidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Rhynchitinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Rhynchitinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Rhynchitesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Epirhynchitessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Rhynchites (Epirhynchites) auratus (I.A. Scopoli, 1763)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1026736    taxon code: 4849
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Rhynchites auratus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 82
 • Publications: 56
 • Collections: 5
 • Publication authors: 54
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, notowany ponadto z Syberii, Azji Mniejszej, Kaukazu i Turkiestanu. W Polsce wykazywany z przeszło połowy krain, ale dane o jego występowaniu na Śląsku, w Sudetach Wschodnich i Beskidzie Zachodnim opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla ciepłe i suche środowiska. Jako rośliny żywicielskie podawane są: śliwa domowa — Prunus domestica L., śliwa tarnina — Prunus spinosa L., wiśnia karłowata — Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow, czeremcha zwyczajna — Padus avium Mill., głóg jednoszyjkowy — Crataegus monogyna Jacq., głóg dwuszyjkowy — C. oxyacantha L. i jabłoń domowa — Malus domestica (L.) Mill. Postacie dojrzałe są spotykane od kwietnia do lipca. Samice składają jaja do niedojrzałych owoców, w których odbywa się rozwój larwy. Przepoczwarczenie następuje w glebie.

Illustrations
... browse
Rhynchites
auratus
External data sources