Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cossoninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Rhyncolinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Rhyncolusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Axenomimetessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Rhyncolus (Axenomimetes) reflexus C.H. Boheman, 1838
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046208    taxon code: 5203
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Rhyncolus reflexus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 44
 • Publications: 25
 • Collections: 2
 • Publication authors: 24
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek wykazywany głównie z południowej i środkowej części Europy, ponadto ze Szwecji, Algierii, Maroka, Kaukazu i Mongolii. W Polsce rzadko i lokalnie spotykany, notowany głównie na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat, dlatego też dane o jego występowaniu w niektórych krainach winny być potwierdzone nowymi materiałami. Wzmianki ogólnikowe o występowaniu na Pojezierzu Mazurskim opierały się na stanowiskach leżących poza naszą granicą. Zasiedla lasy liściaste i mieszane, zwłaszcza o pierwotnym charakterze, stare parki i ogrody oraz stare drzewa rosnące pojedynczo. Postacie dojrzałe spotykano w ciągu całego roku. Larwy rozwijają się w zmurszałym drewnie drzew liściastych — buków, dębów, wiązów, jesionów, klonów i kasztanowców.

Illustrations
... browse
Rhyncolus
reflexus
External data sources