Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cossoninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Rhyncolinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Rhyncolusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Rhyncolussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Rhyncolus (Rhyncolus) sculpturatus J. Waltl, 1839
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046213    taxon code: 5204
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Rhyncolus sculpturatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 127
 • Publications: 44
 • Collections: 7
 • Publication authors: 42
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w południowej części Europy Północnej (w Szwecji docierający do koła podbiegunowego) oraz w Europie Środkowej, na południe sięgający po francuskie Alpy Nadmorskie, byłą Jugosławię, Azję Mniejszą i zachodni Kaukaz. W Polsce notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym dane o zasiedleniu Śląska Dolnego opierają się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Zamieszkuje lasy iglaste, liściaste i mieszane, stare parki i ogrody. Żyje w zmurszałym drewnie drzew iglastych i liściastych. Jako drzewa siedliskowe były wymieniane w piśmiennictwie sosny, świerki, dęby, buki, brzozy, olsze, wiązy, osiki i lipy.

Illustrations
... browse
Rhyncolus
sculpturatus
External data sources