Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Lepturinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Lepturinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Rutpelagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Rutpela maculataspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Rutpela maculata maculata (Poda von Neuhaus, 1761)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1022552    taxon code: 4087
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Rutpela maculata maculata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 457
 • Publications: 81
 • Collections: 21
 • Publication authors: 69
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 2

Taxon description
Gatunek rozpowszechniony niemal w całej Europie, na północy i w górach docierający tak daleko, jak sięgają lasy liściaste; wykazywany poza tym z Azji Mniejszej, Kaukazu, Armenii i północnego Iranu. W Polsce prócz wyższych partii górskich występuje na całym obszarze. Cykl rozwojowy kilkuletni. Rójka chrząszczy rozpoczyna się w czerwcu i trwa do sierpnia, największe nasilenie pojawu przypada na lipiec. W czasie sprzyjającej pogody spotyka się w pobliżu drzew lęgowych liczne osobniki na kwitnących krzewach i roślinach zielnych. Rozwój larwalny odbywa w martwym drewnie drzew i krzewów liściastych. Larwy żerują w gnijącym drewnie, głównie w przyziemnej części pni, pniaków oraz w korzeniach poniżej poziomu ziemi. W piśmiennictwie wymieniano jako drzewa żywicielskie brzozy, osikę, dęby, wierzby, buk, topole, graby, jesiony oraz krzewy: leszczynę, głogi, dziki bez i trzmieliny.

Illustrations
... browse
Rutpela
maculata
maculata
External data sources