Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scolytinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Scolytinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Scolytusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Scolytus scolytus (Fabricius, 1775)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027848    taxon code: 4766
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Scolytus scolytus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 127
 • Publications: 94
 • Collections: 2
 • Publication authors: 70
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje głównie południową i środkową część Europy, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i południową Skandynawię; na wschód docierający do Irkucka i północnego Iranu, notowany ponadto z Maroka i Balearów. Ogłodek wiązowiec w Polsce jest rozpowszechniony na całym niżu i na podgórzach. Kornik ten żeruje głównie na wiązach, rzadko i sporadycznie spotykano go na dębach, grabie, topoli czarnej, wierzbach, jesionie, orzechu i leszczynie. Opada zarówno pnie, jak i gałęzie; w czasie żeru uzupełniającego w koronach drzew roznosi zarodniki pasożytniczego grzyba. Chodnik macierzysty jednoramienny, długości do 10 cm i szerokości 2-3 mm. Liczne chodniki larwalne długości do 15 cm, gęsto i dość regularnie ułożone, przebiegają w górę i w dół. Żerowiska zaznaczają się wyraźniej w korze niż w bielu. W przypadku żerowiska pod grubą korą komory poczwarkowe są budowane w drewnie.

External data sources