Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Tachyporinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Tachyporinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Sepedophilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Sepedophilus constans (Fowler, 1888)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1007850    taxon code: 1897+5814 (1892b)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Sepedophilus constans - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 41
 • Publications: 19
 • Collections: 2
 • Publication authors: 27
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 1897: Sepedophilus sirigosus] Zarówno rozmieszczenie ogólne jak i zasiedlenie Polski oraz warunki ekologiczne są słabo poznane. Notowany z nielicznych stanowisk w Finlandii, Norwegii i południowym Tyrolu.
[KFP 5814 (1892b): Sepedophilus constans] Rozsiedlenie ogólne, wymagania ekologiczne i rozmieszczenie w Polsce są słabo poznane. Gatunek opisany przed przeszło stu łaty z południowej Anglii jako odmiana Conosoma pubescens Grav., później przez długi czas był nie wyróżniany, dopiero P.M. Hammond (1973) uznał go jako samodzielny takson oraz podał jego synonimy. Omawiany gatunek notowany dotychczas z Anglii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Niemiec (Turyngia), południowego Tyrolu w Austrii, północnych Włoch, Polski, Czech, ze Słowacji, z Ukrainy i Rumunii. Z Polski wykazany z dwu krain na podstawie danych odnoszących się do nazwy synonimicznej Sepedophilus strigosus (J. Sahlb.), («Katalog» t. 7, str. 189, gatunek 1897). Gatunek borealno-górski; w Skandynawii docierający do 70° szer. geogr., we Włoszech występujący w Alpach, na Ukrainie w Karpatach Wschodnich, w Rumunii w Karpatach Południowych, a w polskich Bieszczadach spotykany na wysokości 580-820 m n.p.m. Poławiany w różnych środowiskach; w Anglii w napływkach, w Norwegii ponadto w opadłym listowiu przy podstawie drzew i w przesianych grzybach, opieńce miodowej — Armillariella mellea (Vahl. in Fl. Dan.) P. Karst, a w Bieszczadach — w grzybach na buku (Fagus L.), pod korą wierzby (Salix L.), w żerowisku kornika Trypophloeus alni (Lind.) pod korą olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch. oraz w próchnie buka.

External data sources