Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Tachyporinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Tachyporinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Sepedophilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Sepedophilus nigripennis (J.F. Stephens, 1832)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1044813    taxon code: 5815 (1894b)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Sepedophilus nigripennis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 27
 • Publications: 16
 • Collections: 1
 • Publication authors: 16
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu ogólnym, gdyż do niedawna powszechnie, również w Polsce (t. 7, str. 188) uważany za odmianę albo synonim Sepedophilus pedicularius (Grav.). Według G.A. Lohsego (1989) w Europie Środkowej jest szeroko rozmieszczony, zwłaszcza na ciepłych stanowiskach. L. Borowiec (1992) uważa, że w Polsce na pewno występuje na Śląsku Dolnym i w Beskidach Wschodnich.

Illustrations
... browse
Sepedophilus
nigripennis
External data sources