Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Tychiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Sibiniagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Sibinia tibialis (L. Gyllenhal, 1836)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046456    taxon code: 5316
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Sibinia tibialis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 66
 • Publications: 29
 • Collections: 2
 • Publication authors: 22
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek notowany z okolic Paryża, z Włoch, ze Szwajcarii, Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Jugosławii, Bułgarii, Ukrainy. Wykazany w Polsce z nielicznych stanowisk w sześciu tylko krainach. Występuje na suchych łąkach i zboczach, wzgórzach wapiennych, pobrzeżach lasów sosnowych i wydmach. Postacie dojrzałe poławiano od maja do połowy września. Jako rośliny żywicielskie w piśmiennictwie były podawane lepnica wąskopłatkowa — Silene otites (L.) Wib. i lepnica tatarska — S. tatarica Pers. oraz mokrzyca szczeciolistna — Minuartia setacea (Thuill.) Hay. Bionomia i cykl rozwojowy poznano fragmentarycznie. L. Dieckmann (1988) łowił dojrzałe samice w czerwcu i lipcu, które w hodowli żerowały na pączkach kwiatowych i młodych owocach lepnic.

Illustrations
... browse
Sibinia
tibialis
External data sources