Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Smicronychinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Smicronyxgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Smicronyx reichii (L. Gyllenhal, 1836)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046430    taxon code: 5283
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2011a wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Smicronyx reichii - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 30
 • Publications: 20
 • Collections: no data
 • Publication authors: 18
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek obejmujący zasięgiem zachodnią część Afryki Północnej, południową, zachodnią i środkową część Europy; wykazywany też z dwu południowych prowincji Szwecji. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w ośmiu krainach południowych. Występuje na terenach nizinnych na nasłonecznionych zboczach, wydmach nadmorskich, słonawiskach śródlądowych, pastwiskach oraz na terenach górzystych do wysokości około 1000 m n.p.m. Żyje na centurii pospolitej — Centaurium umbellatum Gilib. i goryczce orzęsionej — Gentiana ciliata L. Postacie dojrzałe pojawiają się na roślinach w kwietniu i są spotykane na nich do września — żerują na liściach i łodygach, wyżerając w nich otwory. Larwy odżywiają się nasionami niedojrzałych owoców, następnie dla przepoczwarczenia przechodzą do gleby. Nowa generacja pojawia się we wrześniu.

Illustrations
... browse
Smicronyx
reichii
External data sources