Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Phalacridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Phalacrinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Stilbusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Stilbussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Stilbus (Stilbus) pannonicus Franz, 1968
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1018520    taxon code: 5898 (3370b)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Stilbus pannonicus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 6
 • Publications: 3
 • Collections: 1
 • Publication authors: 4
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Mało znany gatunek, stosunkowo niedawno opisany, podobny do bardzo pospolitego Stilbus atomarius (L.), notowany dotychczas z Niemiec, Austrii, Moraw, Słowacji, Macedonii, Włoch i Grecji. W Polsce stwierdzony na pojedynczych stanowiskach w dwu krainach. Bionomia nie jest znana. Według danych z obszaru Niemiec występuje głównie na bagnistych brzegach jezior, bagnistych łąkach i w dolinach rzecznych. W Polsce obserwowany na stanowiskach o charakterze kserotermicznym. Postacie dojrzałe poławiano zwykle na trawach i roślinach zielnych, wśród szczątków roślinnych leżących na ziemi i w próchnicznej warstwie gleby.

Illustrations
... browse
Stilbus
pannonicus
External data sources