Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Entiminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Brachyderinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Strophosomagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Strophosomasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum (J.R. Forster, 1771)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046506    taxon code: 5119
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Strophosoma melanogrammum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 314
 • Publications: 115
 • Collections: 12
 • Publication authors: 83
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozsiedlony od Francji i północnych Włoch przez środkową część Europy po Wyspy Brytyjskie, północną Norwegię i południowe prowincje Szwecji i Finlandii; notowany poza tym z Azorów i jako importowany do Ameryki Północnej. W Polsce dość pospolity, rozmieszczony od wybrzeży Bałtyku, aż po Sudety i Karpaty. Występuje w lasach liściastych i mieszanych, szkółkach i plantacjach drzew, zaroślach i na wrzosowiskach. Postacie dojrzałe spotyka się na roślinach od połowy kwietnia do października, na zimowiskach w glebie, ściółce i wśród mchów. Żeruje na liściach, pączkach i młodych pędach różnych drzew i krzewów, jak dąb, brzoza, buk, grab, klon, sosna, świerk i leszczyna. Rozmnaża się partenogenetycznie, samce są nadzwyczaj rzadko spotykane. W maju-czerwcu samica składa jaja w szczeliny gleby, małymi grupkami po trzy-cztery sztuki. Larwy wylęgają się po 8—14 dniach i żerują na korzeniach drzew i krzewów oraz także roślin zielnych, jak szczaw tępolistny — Rumex obtusifolius L. i śmiałek pogięty — Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu, a po około trzech tygodniach młode imagines wydobywają się z gleby na powierzchnię i żerują, następnie poszukują kryjówek na przezimowanie. W końcu lata lub na jesieni można spotkać razem osobniki młodszej i starszej generacji. Niekiedy larwy III i IV stadium, pochodzące z jaj później składanych, nie zdążą przeobrazić się i zimują, przeobrażając się na wiosnę. Przy masowym pojawie omawiany gatunek powoduje szkody w drzewostanach liściastych i iglastych.

Illustrations
... browse
Strophosoma
melanogrammum
External data sources