Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Apionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Apioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Oxystomatinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Synapiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Synapiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Synapionsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Synapion (Synapion) ebeninum (W. Kirby, 1808)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027225    taxon code: 4915
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Synapion ebeninum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 436
 • Publications: 92
 • Collections: 11
 • Publication authors: 62
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący głównie południową i środkową część Europy, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i południowe obszary Fennoskandii, notowany ponadto z Kaukazu. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, dotychczas nie notowany jeszcze tylko z czterech krain. Występuje na całym niżu i w górach po strefę subalpejską, na miejscach wilgotnych i suchych łąkach, pastwiskach, pobrzeżach wód, młakach, w zaroślach i lasach liściastych. Jako rośliny żywicielskie w piśmiennictwie są podawane: groszek wiosenny — Lathyrus vernus (L.) Bernh., komonica zwyczajna — Lotus corniculatus L., komonica błotna — L. uliginosus Schk., traganek szerokolistny — Astragalus glycyphyllos L. i sparceta siewna — Onobrychis viciaefolia Scop. Według L. Dieckmanna (1977) larwy żerują w łodygach, a nie w strączkach, jak podają inni badacze. Poza wymienionymi roślinami postacie dojrzałe spotykano na kilku gatunkach koniczyn — Trifolium L.

Illustrations
... browse
Synapion
ebeninum
External data sources