Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cleroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Trogossitidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Trogossitinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Trogossitinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Tenebroidesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1017167    taxon code: 3120+3121
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Tenebroides mauritanicus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 97
 • Publications: 4
 • Collections: 9
 • Publication authors: 7
 • Illustrations (iconography): 2
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 3120: Tenebroides fuscus] Gatunek europejski o słabo poznanym rozsiedleniu, znany głównie z zachodniej i środkowej części kontynentu, notowany też z Maroka. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany dotychczas z pojedynczych stanowisk tylko w pięciu krainach. W przeciwieństwie do synantropijnego gatunku T. mauritanicus (L.) występuje tylko na swobodzie i jest uważany za relikt lasów pierwotnych. Rozwija się pod obluźnioną korą drzew liściastych, zwłaszcza dębu.
[KFP 3121: Tenebroides mauritanicus] Gatunek kosmopolityczny, rozprzestrzeniony niemal na całej kuli ziemskiej. Występuje prawie w całej Europie, docierając na północ do południowej Szkocji, środkowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii. W Polsce prawdopodobnie na całym obszarze w osiedlach ludzkich i ich bliskim sąsiedztwie, nie jest wykazany jednak jeszcze z wielu krain. Występuje w osiedlach ludzkich, zwłaszcza w magazynach zboża, składach produktów żywnościowych, piekarniach, młynach i mieszkaniach; niekiedy znajdowano go również w gołębnikach i gniazdach bocianich na domach wiejskich. Samica składa do około 1200 jaj w ciągu kilku miesięcy. W zależności od temperatury i pożywienia cykl rozwojowy może przebiegać w ciągu około 40 dni, ale może być przedłużony nawet 30-krotnie. W temperaturze 20°C z jaj wylęgają się larwy po około 10 dniach. Larwy żerują na ziarnach zbóż wszelkich gatunków, linieją normalnie 3-4 razy, przy przedłużonym rozwoju liczba linień powiększa się kilkakrotnie. Przed przepoczwarczeniem opuszczają żerowiska, by zbudować komory poczwarkowe w miękkim drewnie, w szczelinach podłogi i ścian oraz w innych zakamarkach. Przezimowują zarówno larwy, jak i postacie dojrzałe.

External data sources