Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cleroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Thanerocleridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Thaneroclerinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Thaneroclerinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Thaneroclerusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Thaneroclerus buquet (Lefèbvre, 1835)
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1017202    taxon code: —(3128b)
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 0
 • Publications: no data
 • Collections: no data
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Rozprzestrzeniony głównie w Obszarze Orientalnym, skąd został zawleczony z produktami spożywczymi do Afryki Północnej, Ameryki Południowej i Północnej oraz Europy. Chrząszcza tego nie zalicza się do przekrasków krajowych. Notowany tylko z Legnicy, dokąd został przywieziony przed przeszło 70 laty w transporcie kawy. Według S. Mazura (1975) omawiany gatunek miał być wykazany jakoby z kilku miejscowości na Śląsku Dolnym, wzmianki tej nie udało się jednak potwierdzić. Chrząszcz ten jest wykazywany jako drapieżca napadający na szkodniki magazynowe.

External data sources