Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Entiminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Trachyphloeinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Trachyphloeusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Trachyphloeus alternans L. Gyllenhal, 1834
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046790    taxon code: 5063
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Trachyphloeus alternans - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 94
 • Publications: 48
 • Collections: 3
 • Publication authors: 33
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, wykazywany także z Danii i dwu południowych prowincji Szwecji. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w południowej i zachodniej części kraju. Występuje na suchych i ciepłych siedliskach, miejscach piaszczystych, zboczach kserotermicznych, suchych pastwiskach i pobrzeżach lasu. Rozmnaża się partenogenetycznie. Postacie dojrzałe żerują na różnych roślinach zielnych. Larwa odbywa rozwój na korzeniach pogłonka kutnerowatego — Helianthemum nummularium (L.) Dun., zimuje i przepoczwarcza się wiosną roku następnego.

Illustrations
... browse
Trachyphloeus
alternans
External data sources