Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Trechinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Trechinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Trechinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Trechusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Trechussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Trechus (Trechus) striatulus J. Putzeys, 1847
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1002311    taxon code: 204
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Trechus striatulus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 540
 • Publications: 57
 • Collections: 22
 • Publication authors: 48
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Pospolity gatunek wysokogórski rozpowszechniony w Karpatach i Sudetach, wykazywany również z południowej części Alp Wschodnich. Rzadko spotykany w niższych partiach górskich, a jeszcze rzadziej na terenach nizinnych, gdzie może być znoszony wodami powodziowym. Stanowiska w okolicach Warszawy (Natolin i Świder) wykazane przez J. Makólskiego (1952) są wątpliwe, gdyż, jak sam autor pisze «okazy. zostały przyniesione z wodą Wisły lub też były mylnie etykietowane». Notowany omyłkowo z Beskidu Wschodniego przez T. Trella (1926) na podstawie błędnie oznaczonych okazów Trechus pulchellus Putz. (J. Makólski*). Występuje przeważnie na połoninach wysokogórskich i w strefie kosodrzewiny.

External data sources