Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Coccinellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Coccinellinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Tytthaspidinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Tytthaspisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1761)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1019438    taxon code: 3603
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: P. Ceryngier
Data on distribution in Poland
Tytthaspis sedecimpunctata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 193
 • Publications: 84
 • Collections: 11
 • Publication authors: 84
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 9

Taxon description
Gatunek południowopalearktyczny, w Europie rozsiedlony od krajów śródziemnomorskich, aż po Wyspy Brytyjskie i południowe prowincje Fennoskandii. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych, partii górskich. Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate, gdzie występuje na nadmorskich i śródlądowych wydmach i słonawiskach, piaszczystych glebach pól uprawnych, pastwisk i nad większymi rzekami. Spotyka się go od marca do października w zbiorowiskach roślin zielnych i traw, gdzie przebywa najczęściej wśród przyziemnych części roślin. Zimuje wśród suchych, roślin, tworząc niekiedy duże skupiska.

Illustrations
... browse
Tytthaspis
sedecimpunctata
External data sources