Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 1772
autorzy:
tytuł: Annus V Historico-naturalis. Lipsiae.
cytacja skrócona: 1772b
BioMap ID: 19470