Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2004
autorzy: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z.
tytuł: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T.6. Gatunki zwierząt (z wyłączeniem ptaków).
wydawca: Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
cytacja skrócona: Adamski et al. 2004b
BioMap ID: 19282