Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2004
autorzy: Aleksandrowicz O., Krzętowski B.
tytuł: Zgrupowania epigeicznych chrząszczy (Insecta: Coleoptera) na skarpie Łyny w Olsztynie.
tytuł książki: Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku.
redaktorzy: Indykiewicz P., Barczak T.wydawca: Wyd. LOGO, Bydgoszczstrony: 213-224
cytacja skrócona: Aleksandrowicz O. et Krzętowski B. 2004
BioMap ID: 11475