Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1996
autor: Bąkowski M.
tytuł: Motyle dzienne (Lepidoptera, Rhopalocera) rezerwatu Meteoryt Morasko.
czasopismo: Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”tom: 1strony: 175-180
cytacja skrócona: Bąkowski M. 1996b
BioMap ID: 12728