Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2011
autorzy: Bąkowski M., Larsson M.
tytuł: Nowe stanowisko Nemapogon wolffiella Karsholt et Nielsen, 1976 (Lepidoptera: Tineidae) odłowionego w Polsce do pułapki feromonowej.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 30zeszyt: 3strony: 192 [567]
cytacja skrócona: Bąkowski M. et Larsson M. 2011
BioMap ID: 15288

pełny tekst: Pobierz