Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1963
autor: Bałazy S.
tytuł: Grzyb Cephalosporium (Acrostalagmus) lecanii Zimm. – sprawca choroby larw chrząszczy.
czasopismo: Acta Societatis Botanicorum Poloniaetom: 32strony: 69-80
cytacja skrócona: Bałazy S. 1963
BioMap ID: 214