Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1964
autor: Bałazy S.
tytuł: Nowe stanowisko błonkówki Cosmophorus regius Niezabitowski (Hym., Braconidae) w Polsce oraz kilka uwag o tym gatunku.
czasopismo: Polskie Pismo Entomologiczne, Seria Btom: 33-34zeszyt: strony: 97-100
cytacja skrócona: Bałazy S. 1964
BioMap ID: 215