Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1974
autorzy: Bałazy S., Gidaszewski A., Michalski J.
tytuł: Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego, I.
czasopismo: Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Ser. C - Zoologiatom: 27strony: 83-102
cytacja skrócona: Bałazy S. et al. 1974
BioMap ID: 230